Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor

Het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor (IBM) werd opgericht in 1977. Mo­menteel telt het koor ruim 60 leden. Ze komen uit Burgum en wijde omgeving. In leef­tijd, beroep en geloofs­overtuiging is het gezelschap zeer gevarieerd. Maar de liefde voor het maken van sfeervolle muziek wordt gedeeld. Sterker nog, de verscheiden­heid maakt het koor tot een hechte een­heid. Het koor bestaat louter uit amateurs en we beoefenen meerdere soorten repertoire.
Voor wie en waar treedt het Burgumer mannenkoor op

Het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor vervult een belangrijke streekfunctie. Ons koor wordt gevraagd om medewerking te verlenen aan kerkdiensten of concerten in de omgeving van Burgum en ver daar­bui­ten. Zo zijn er ook gere­geld optredens in Leeu­war­den en D­rach­ten en eigenlijk ko­men er uitnodigin­gen uit de gehele pro­vin­cie Frie­sland. Enkele malen maakte het koor een reis buiten de Friese grenzen­. Hoogtepunten in de geschie­denis van het I.B.M. zijn onge­twijfeld enkele grote concertreizen. We bezochten Amerika (2x), Canada, Wenen en Budapest.

Lees meer over ons…